Tuesday, 11/08/2020 - 02:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Châu Hưng

Lễ tổng kết năm học 2018-2019

Để tổng kết lại hoạt động dạy và học theo chủ đề năm học 2018-2019 “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019 trường THCS Châu Hưng tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019

        

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          Thực hiện các công văn chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với giáo dục, năm học qua tập thể CB-GV-NV và học sinh của trường THCS Châu Hưng đã không ngừng phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học qua 2018-2019 kết quả cụ thể như sau:

 

I. QUY MÔ PHAT TRIỂN TRƯỜNG LỚP

1. Về tình hình HS

+          Tổng số lớp: 8. Tổng số học sinh: 292 HS, số HS cuối năm: 274.

+          Tổng số học sinh giảm: 18, bỏ địa phương: 17 (tỉ lệ: 5,8%), bỏ học 01 (0,35%)

2. Về đội ngũ CB-GV-CNV

            Tổng số CB-GV-NV: 23, trong đó: BGH: 02; GV: 17; NV: 04.

  Nhìn chung về đội ngũ giáo viên đủ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, tuy nhiên cơ cấu chưa đồng bộ, môn thừa, môn thiếu.

                    II. VỀ CHÂT CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

              1. Về chính trị tư tưởng đạo đức:

Đối với đội ngũ CB-GV-NV: 100% CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước, những quy định của ngành cũng như của cơ quan đơn vị, cuối năm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có trường hợp nào vi phạm quy chế chuyên môn cũng như vi phạm pháp luật.

2. Chất lượng giáo dục

Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Đảng ủy-UBND xã, sự ủng hộ nhiệt tình của BĐD CMHS, các ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương các ấp, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CB-GV-NV của  trường  trong công tác giảng dạy và sự quyết tâm học tập của HS, trong năm học qua đã đạt được thành tích sau:

a. Về CB-GV-NV: Hoàn thành công tác được giao và nhiệm vụ năm học, không có trường hợp nào vi phạm quy chế chuyên môn, kếp quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp, CCVC cuối năm như sau:

+ Chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc 05/17; Khá: 12/17

  + Công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 7/23; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16/23;

   + BDTX: Giỏi: 8; Khá: 09; TB: 01

       b. Về học sinh được xếp học lực cuối năm:

1/ HẠNH KIỂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

95

79

83,2

15

15,8

1

1,1

 

 

7

61

40

65,6

19

31,1

2

3,3

 

 

8

55

43

78,2

12

21,8

 

0,0

 

 

9

63

53

84,1

10

15,9

 

0,0

 

 

Cộng

274

215

78,5

56

20,4

3

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ HỌC LỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

95

14

14,7

25

26,3

53

55,8

3

3,2

7

61

6

9,8

30

49,2

22

36,1

3

4,9

8

55

11

20,0

27

49,1

17

30,9

0

0,0

9

63

9

14,3

20

31,7

34

54,0

0

0,0

Cộng

274

40

14,6

102

37,2

126

46,0

6

2,2

Thi lại trong hè 05 học sinh

- Nhận xét: So với cùng kỳ năm trước chất lượng giáo dục tăng. Cụ thể:

          + Tỉ lệ học sinh Giỏi - Khá 51,8%, tăng 3% (Năm học 2017-2018: 48,8%)

          + Tỉ lệ học sinh Yếu – Kém 2,2%, giảm: 0.9% (Năm học 2016-2017: 3,1%)

          + Hạnh kiểm Tốt - Khá  98,9%. (Năm học 2017-2018: 98,4%)

3. Thực hiện qui chế chuyên môn:

Thực hiện khá tốt qui chế chuyên môn, đảm bảo chương trình, có sắp xếp thời gian dạy bù cho kịp chương trình. 100% gv lên lớp có giáo án và soạn bằng máy tính, tất cả các tiết dạy tốt và thao giảng đều thực hiện trên máy chiếu, chất lượng giảng dạy cuối năm được nâng lên. Việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Phần lớn do nhận thức và tinh thần thái độ của một số GV thực hiện công việc này vẫn theo lối mòn, chậm đổi mới;  các trang thiết bị dạy học đang được đầu tư theo hướng hiện đại hóa nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu giảng dạy.

            - Trong năm có 9 tiết thao giảng: Giỏi 09;

            - Có 56 lượt dạy tốt: tốt 50 ; khá 05;1 đạt

            - Tổ chức 4 chuyên đề: mỗi tổ 2 chuyên đề đều xếp loại tốt.

    - Cả hai tổ chuyên môn có tổ chức dạy học theo chủ đề và thực hiện tiết dạy theo nghiên cứu bài học.

           - Tổ chức 1 tiết dạy mẫu cấp huyện môn Lý  được đánh giá cao.

   - Có 10 thầy, cô tham gia thi GVG cấp trường, kết quả: 10 thầy, cô được công nhận GVG cấp trường.

   - Có 04 thầy cô thi GVCNG cấp huyện kết quả đạt 2/4

          - Có tham gia thi sáng tạo TTN đạt giải huyện được tham gia thi vòng Tỉnh.

   - Có 5 thầy, cô tham gia bồi dưỡng HSG ở các môn cùng 20 HS trong đội tuyển HSG. Kết quả: có 01 lượt học sinh đạt giải, trong đó có 1 HS dự thi vòng tỉnh

   - 8/8 đơn vị lớp tham gia giải bóng đá do xã Châu Hưng tổ chức.

  Công tác chủ nhiệm:

          - Nhìn chung học sinh không vi phạm những vấn đề nghiêm trọng, đến nay chưa xử lý kỷ luật học sinh, chỉ cảnh cáo

          - Hoạt động NGLL duyệt đủ hàng tháng, thực hiện tốt kế hoạch do trường đề ra.

           Hồ sơ giáo viên:

         Đã kiểm tra 17/17 bộ hồ sơ

         - Thực hiện theo hướng dẫn của PGD, trình bày khoa học.

         - Ghi chép các nội dung khá đầy dủ theo yêu cầu.

         - Công tác lưu trữ văn bản đã tốt hơn.

         Xếp loại hồ sơ: Tốt 17/17

        4. Phòng trào Giáo viên giỏi, học sinh giỏi:

- GVDG cấp trường: 10/17. GVCNG huyện: 2/17.

- Phong trào HSG: 20 HSG cấp trường; 01 học sinh đạt HSG huyện;

- Giải ĐK HS cấp huyện đạt: 1 nhất; 1 ba; Cấp tỉnh: 1 nhì

- Sáng tạo Thanh thiếu niên: I giải nhất huyện.

5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài:

Trường THCS Châu Hưng đươc công nhận đạt chuẩn quốc gia 2015 hàng năm được duy trì và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017.

          III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

- Công đoàn, Đội, CTĐ đã đi vào hoạt động có nề nếp, các bộ phận đoàn thể đã tổ chức và tham gia nhiều phong trào mang lại hiệu quả, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. Cuối năm được các ngành kiểm tra công nhận:

+ Công đoàn vững mạnh.

+ CTĐ tiên tiến xuất sắc.

+ Y tế xếp loại Tốt.

+ Đoàn Thanh niên loại Tốt

- Phong trài thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" xếp loại xuất sắc.

IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

- Được sự quan tâm của Phòng GDĐT, Đảng ủy-UBND xã, Hội Khuyến học xã, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, tập thể CB.GV.CNV nhà trường đã ủng hộ nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cụ thể:  Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, nhiều xuất học bổng với số tiền trên 15 triệu đồng và hơn 1.000 quyển tập....

- Việc sử dung quỹ: luôn luôn được đảm bảo theo đúng nguyên tác tài chính hiện hành, tất cả các khoản chi cho công tác khuyến học đều được công khai dân chủ, minh bạch .

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 38
Năm 2020 : 926