Thứ hai, 14/06/2021 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Châu Hưng

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KDCLGD THCS

Nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho GD, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả GD. Thông qua công tác tự đánh giá, nhà trường đã xem xét lại toàn bộ các hoạt động, để từ đó từng bước phấn đấu, có kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao hiệu quả GD về mọi mặt.giúp nhà trường chủ động tích cực trong công tác quản lý và tìm ra những giải pháp để phát triển nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GDĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động GD, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường bền vững. Qua đó góp phần đổi mới trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, GD giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế tri thức.

Nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho GD, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả GD. Thông qua công tác tự đánh giá, nhà trường đã xem xét lại toàn bộ các hoạt động, để từ đó từng bước phấn đấu, có kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao hiệu quả GD về mọi mặt.giúp nhà trường chủ động tích cực trong công tác quản lý và tìm ra những giải pháp để phát triển nhà trường.

Mục đích đánh giá là cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động GD, cung cấp căn cứ để kiểm định chất lượng GD, xác định cấp độ của kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT đề ra.

          Từ sự cần thiết nêu trên, trường THCS Châu Hưng đã thành lập Hội đồng tự đánh giá của trường, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng GD  bắt đầu từ tháng 3 năm 2019, có bước phân công thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá và công bố kết quả tự đánh giá. Nhà trường đã thực hiện đúng quy trình tự đánh giá và các loại hồ sơ theo quy định. Qua quá trình tự đánh giá, nhà trường đã rút ra được những mặt mạnh cũng như điểm yếu cần khắc phục, có kế hoạch cải tiến chất lượng, tìm biện pháp nâng cao chất lượng GD của trường THCS Châu Hưng trong thời gian tới.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 95
Năm 2021 : 885